Sosyal Medya:

HAL KAYIT SİSTEMİ

Ana Sayfa HAL KAYIT SİSTEMİ

T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi

 

HAL KAYIT SİSTEMİNİN YASAL DAYANAĞI
26/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine istinaden Bakanlığımız bünyesinde Hal Kayıt Sisteminin kurulması öngörülmüştür. Bu kapsamda; Hal Kayıt Sisteminin kurulması ve uygulamaya alınmasına yönelik Nisan 2010 tarihinde projenin analiz çalışmalarına başlanılmış, analiz çalışmalarına müteakip Sistem yazılımının temini sağlanmış ve Sistem 15 Şubat 2012 tarihinde resmi olarak faaliyete alınmıştır.

 

HAL KAYIT SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
Hal Kayıt Sistemi, halde veya hale bildirilerek işlem gören malların cinsine, miktarına, fiyatına, alıcı ve satıcısına ilişkin bilgiler ile Bakanlıkça gerekli görülecek diğer hususların elektronik ortamda tutulması, elektronik ortamda tutulan bu bilgilerin izlenmesi ve duyurulması, meslek mensuplarının kayıt altına alınması, bunlara yönelik veri tabanının oluşturulması ve toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımının ve iletişimin sağlanması amacıyla kurulmuştur.

 

2.1 Hal Kayıt Sistemi Çağrı Merkezi

 

Hal Kayıt Sistemi Çağrı Merkezi 2012 yılının Ocak ayında faaliyetine başlamıştır. Çağrı Merkezine 444 0 425 (444 0 HAL) numarasından erişim sağlanmaktadır.

 

Çağrı merkezi üzerinden bildirimciler;

 

– Bildirim işlemleri,

– Bilgi alma,

– Uygulamaya ilişkin her türlü teknik destek,

– Şikâyet,

 

konularında hizmet almaktadırlar.

 

HAL KAYIT SİSTEMİ İLE MESLEK MENSUPLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI
Meslek mensuplarının bildirim işlemi yapılabilmesi için Hal Kayıt Sisteminde kayıtlı olması ve Sistem üzerinden kendisine tahsis edilmiş kullanıcı adı ve şifresini almış olması gerekmektedir. Bu kapsamda, özellikle toptancı hal dışında faaliyet gösteren meslek mensupları, ihracatçılar, ithalatçılar, tüccarlar, sınai işletmeler, pazarcılar, marketler, manavlar Sisteme kaydolmuşlardır. Sistemde 30.09.2013 tarihi itibariyle toplam 31.896 sıfat kayıtlıdır.

 

4. HAL KAYIT SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILAN BİLDİRİMİN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

Sebze ve meyvelerin alımı, satımı, devri ve sevkinde yapılacak olan bildirimler sonucunda aşağıda belirtilen raporlar alınabilecek ve raporlar üzerinden alınan veriler ile elde edilecek günlük, aylık ve yıllık istatistiki veriler ile ülke bazında sektörün faaliyetlerine yönelik planlamalar yapılabilmesine katkı sunacaktır. Bunun yanı sıra meslek mensuplarının ticari faaliyetlerine üreticilerin üretimlerine yönelik faaliyetlerini düzenlemelerine imkan sağlayacaktır.

Yine, bildirimlere bağlı olarak oluşan künye ile tüketiciler tükettikleri ürünlere ilişkin detaylı bilgilere sahip olacak ve ürün tercihlerinde künye önemli rol alacaktır.

 

5.BİLDİRİM İŞLEMİ

Bildirim, Sistem internet sayfası üzerinden doğrudan (www.hal.gov.tr) adresinden;
Çağrı merkezini arayarak (444 0 425) görevli personel aracılığıyla;
İhtiyaç halinde Hal Müdürlüklerinde görevli personel tarafından;
Vatan Yazılım Ltd.Şti. ONURHAL, ONURHAL BULUT programlarımız tarafından online olarak bildirim yapılabilir.